jacqeline

28 tekstów – auto­rem jest jac­qe­line.

Mo­je szczęście, je­go no­si imię. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 20 września 2012, 12:57

Twój je­den uśmiech - ty­siąc mych radości. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 28 sierpnia 2012, 23:44

Odeszła pol­skiej poez­ji królowa,
z ziem­skiego pa­dołu wier­szem cie­szyć Boga. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 3 lutego 2012, 11:25

Al­ko­hol- naj­lep­szy roz­puszczal­nik rozumu. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 27 stycznia 2012, 18:44

"Czar­no to widząc" i mówiąc, że "świat jest sza­ry" nie za­pomi­naj­my, że to też kolory. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 stycznia 2012, 20:16

Kochając zat­ra­cam się także w so­bie. Bo prze­cież jes­teśmy jednością. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 31 sierpnia 2011, 11:03

Miłość naj­czys­tsza,wie­czna, niewin­na i bez­wa­run­ko­wa?Mówi­li, że ta­ka nie is­tnieje, a właśnie dziś zna­lazłam ją oczach dziec­ka. Dziec­ka o myślach i ser­cu czys­tych jak kryształ. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 sierpnia 2011, 09:01

Dobranoc

Op­rzyj głowę na mym ramieniu,
zam­knij po­wieki i odpłyń w marzenia.
Zaśnij, snem czys­tym i słod­kim niewin­nie,
wy­rusz w niez­na­ne szczęścia krainy.
Ja będę Cię strzegła przed ma­rami noc­ny­mi . 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 26 sierpnia 2011, 10:50

Czy cier­pienie do­tyka ludzi dob­rych, czy to przez doświad­cze­nie cier­pienia człowiek staję się lep­szym ? 

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 sierpnia 2011, 12:23

Kat

Od­dałam Ci swe serce,
byś uk­rył je przed światem.
Miałeś być mym sacrum,
lecz wo­lisz być katem. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 10 lipca 2011, 17:49

jacqeline

Naprawdę, jaka jestem? Nie wie nikt. Chcesz poznać prawdę o mnie? Powiem Ci. Gdy noc obudzi gwiazdy... Lubię śnić... Po moscie z tęczy stąpać... Miłości wianki wić. Nad stawem, wsród sitowia... Utkać nić. Zatńczyć z łanem zboża... Słoncem lśnić. Zapachem bzu, jaśminu... Niebem iść. Zabłądzić pośród marzeń... Uwierz mi. Lecz świat poranną rosą... Rozwiał mit. Naprawdę, jaka jestem...? Nie wie nikt.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

jacqeline

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

24 lutego 2015, 13:07jacqeline sko­men­to­wał tek­st Odrzuconych naj­chętniej przyj­mu­je pa­pier...